เทคนิคการเรียน

ควรเริ่มจาก “หลักสูตรหลัก” ก่อน

หลังจากได้ทำแบบฝึกหัดแล้ว

  • ถ้านักเรียนติดปัญหาด้านการคำนวณ ให้ลองทำแบบฝึกหัดจาก “หลักสูตรเสริมคำนวณ”
  • ถ้าติดปัญหาด้านโจทย์ปัญหา ให้ทำแบบฝึกหัดจาก “หลักสูตรเสริมโจทย์”

ถ้าต้องการเพิ่มเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ให้ใช้ “หลักสูตรแผนภาพ” (ตีโจทย์เป็นแผนภาพ, เทคนิคจากประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์)

ถ้าอยากได้เทคนิคสูตรลัดในการคำนวณไว้ใช้ ให้ใช้ “หลักสูตรคิดในใจ”

“Post TEST” เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทบทวนเนื้อหา เตรียมตัวสอบเก็บคะแนน กลางภาค ปลายภาค

 

 

พิเศษ! เฉพาะแพ็กเกจ PREMIUM - พรีเมี่ยม

รับคำแนะนำวางแผนการเรียน ฟรี! เพื่อประสิทธิภาพการเรียนสูงสุด


สนใจสมัครแพ็กเกจต่างๆได้ที่นี่