Math & More แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ บุฟเฟ่ต์

พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆนักเรียน ระดับชั้น ประถม 1 – มัธยม 3

เลือกแบบฝึกหัดได้ไม่จำกัด (unlimited) จากทั้งหมดกว่า 12,000 หน้า แบ่งตามหัวข้อและทักษะ

มีแพ็กเกจสมาชิก ให้เลือกดังนี้

Basic (เบสิค)
B1,900
เนื้อหาประถม 1 ถึง 6
แบบฝึกหัด PDF
ระดับชั้น ประถม 1 ถึง 6
แบบฝึกหัดกว่า 7,000 หน้า (พร้อมเฉลย)
โหลดแบบฝึกหัด แบบบุฟเฟต์
ช่วยทำการบ้าน! 5 คำถาม/เดือน
อายุสมาชิก 1 ปี
สมัครเลย
Premium (พรีเมี่ยม)
B3,895
เนื้อหาประถม 1 ถึง มัธยม 3
แบบฝึกหัด PDF
ระดับชั้น ประถม 1 ถึง มัธยม 3
แบบฝึกหัดกว่า 10,000 หน้า (พร้อมเฉลย)
โหลดแบบฝึกหัด แบบบุฟเฟต์
ช่วยทำการบ้าน! 10 คำถาม/เดือน
อายุสมาชิก ตลอดชีพ
สมัครเลย
Premium+ (พรีเมี่ยม พลัส)
B3,900
เนื้อหาประถม 1 ถึง มัธยม 3
แบบฝึกหัด PDF + คลิป VDO
ระดับชั้น ประถม 1 ถึง มัธยม 3
แบบฝึกหัดกว่า 10,000 หน้า (พร้อมเฉลย)
+ คลิป VDO เรียนออนไลน์
โหลดแบบฝึกหัด แบบบุฟเฟต์
ช่วยทำการบ้าน! 20 คำถาม/เดือน
อายุสมาชิก ตลอดชีพ
สมัครเลย

* หมายเหตุ: เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการค้า