ข้อสอบ คณิต – O-Net ป.6 – ปี 2560 (พร้อมเฉลย-ฟรี)


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                             ข้อสอบ:  O-Net

เนื้อหาแบบฝึกหัด: ทดสอบความรู้ที่เรียนในประถมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมด

  • เนื้อหาประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด
  • เนื้อหาประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด
  • เนื้อหาประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด

(25 ข้อ)


ตัวอย่าง บางส่วน