ตัวอักษรจีนพื้นฐาน (1)


วิชา: ภาษาจีน

ระดับชั้น: พื้นฐาน

เนื้อหาแบบฝึกหัด: ตัวอักษรจีนพื้นฐาน (1)

  • ฝึกจำตัวอักษรจีนพื้นฐาน จากภาพ

(4 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน