แบบฝึกหัด คณิต – ลากเส้นต่อจุด 1-100

Copyright by Imagination Education Co.,Ltd.

ใช้ส่วนตัวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการค้า


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ก่อนประถมศึกษา                            หลักสูตร:  กิจกรรมเสริม

เนื้อหาแบบฝึกหัด: ลากเส้นต่อจุด 1-100

  • ลำดับจำนวน
  • ทักษะการลากเส้น

(3 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน