แบบฝึกหัด คณิต RA-13 การลบจำนวนไม่เกิน 100

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การลบจำนวนไม่เกิน 100

  • การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก
  • การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก
  • การหาผลลบโดยการตั้งลบ
  • ความสัมพันธ์ของการบวกและลบ
  • การหาตัวไม่ทราบค่า

(13หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ