แบบฝึกหัด คณิต – RA-3 การลบสองจำนวนตัวตั้งไม่เกิน10

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การลบจำนวนนับสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10

  • การลบโดยการเอาออก
  • การลบโดยการเปรียบเทียบ
  • การลบโดยความสัมพันธ์การบวก และลบ
  • การลบด้วย 0
  • ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวมกับการลบ
  • การหาผลลบ
  • การหาตัวไม่ทราบค่า
  • โจทย์ปัญหา

(37หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วนดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ