แบบฝึกหัด คณิต – RA-4 จำนวนนับ 11 ถึง 20

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับ 11 ถึง 20

  • การนับ 11 ถึง 20
  • การแสดงจำนวน
  • การเขียนตัวเลข และตัวหนังสือ
  • การเขียนในรูปกระจาย
  • การเปรียบเทียบและเรียงจำนวน
  • ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย-ส่วนรวม

(19หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ