แบบฝึกหัด คณิต RA-7 การวัดน้ำหนัก

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การวัดน้ำหนัก

  • หน่วยน้ำหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน
  • การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัม และขีด
  • การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
  • การเปรียบเทียบน้ำหนัก
  • โจทย์ปัญหา

(18หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ