แบบฝึกหัด คณิต RB-1 จำนวนนับไม่เกิน 1000 และ 0

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0

  • จำนวนนับไม่เกิน 1,000
  • จำนวนคู่และจำนวนคี่
  • การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
  • ค่าของเลขโดดในหลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย
  • การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวน
  • การเรียงลำดับจำนวน
  • การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10  และที่ละ 100
  • การนับลดทีละ 5 ทีละ 10  และที่ละ 100
  • แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10  และที่ละ 100
  • แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 2 ทีละ 10  และที่ละ 100

(24 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ