แบบฝึกหัด คณิต – RB-3 การวัดความยาว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การวัดความยาว

  • การวัดความยาวเป็นเมตร และเซนติเมตร
  • การความคะเนความยาวเป็นเมตร
  • การเปรียบเทียบความยาว
  • การบวกลบเกี่ยวกับความยาว
  • โจทย์ปัญหาบวกลบ เกี่ยวกับความยาว

(22 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วนดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ