แบบฝึกหัด คณิต – RC-1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับไม่เกิน 100,000

  • การอ่านและเขียนตัวเลข
  • หลัก ค่าของเลขโดด
  • การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
  • การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวน
  • แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มหรือลดลง

(25 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ