แบบฝึกหัด คณิต – RC-10 การวัดน้ำหนัก

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การวัดน้ำหนัก

  • การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม
  • การเลือกเครื่องชั่งที่เหมาะสม
  • ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วนน้ำหนัก
  • การเปรียบเทียบ
  • การบวกลบ, คูณหาร เกี่ยวกับน้ำหนัก
  • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนัก

(15 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ