แบบฝึกหัด คณิต – RC-11 การวัดปริมาตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การวัดปริมาตร

  • การวัดปริมาตรและความจุเป็นลิตรและมิลลิลิตร
  • ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยปริมาตร
  • การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ
  • การบวกและลบ เกี่ยวกับปริมาตร
  • การคุณและหาร เกี่ยวกับปริมาตร
  • โจทย์ปัญหา

(13 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ