แบบฝึกหัด คณิต – RC-12 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย

  • การบอกจำนวนเงินและเขียนแสดงแบบใช้จุด
  • การเปรียบเทียบจำนวนเงิน
  • การแลกเงิน
  • การบวกและลบเงิน
  • การคูณและหารเงิน
  • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
  • การอ่านและบันทึกรายรับ รายจ่าย

(26 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วนดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ