แบบฝึกหัด คณิต – RC-5 แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: แผนภูมิรูปภาพและตารางทางเดียว

  • การเก็บรวบรวมข้อมูลและจำแนกข้อมูล
  • การอ่านและเขียนแผนภูมิรูปภาพ
  • การอ่านและเขียนตารางทางเดียว

(18 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ