แบบฝึกหัด คณิต – RC-6 เศษส่วน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: เศษส่วน

  • การอ่านและเขียนเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน
  • การเปรียบเทียบและเรียงเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  • การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  • โจทย์ปัญหาเศษส่วน

(22 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ