แบบฝึกหัด คณิต – RC-7 การคูณ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การคูณ

  • การคูณจำนวน 1 หลักกับจำนวนไม่เกิน 4 หลัก
  • การคูณจำนวน 2 หลักกับจำนวน 2 หลัก
  • การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
  • โจทย์ปัญหาการคูณ

(24 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ