แบบฝึกหัด คณิต – RC-8 การหาร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การหาร

  • การหารตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยการหารยาว
  • การหารตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก โดยการหารสั้น
  • การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
  • โจทย์ปัญหาการหาร

(22 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ