แบบฝึกหัด คณิต – RD-1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

  • การอ่าน การเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • หลัก ค่าประจำหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
  • การเปรียบเทียบ และเรียงลำดับ
  • การประมาณ

(26 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ