แบบฝึกหัด คณิต – RD-6 เศษส่วน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: เศษส่วน

  • เศษส่วนแท้ เศษส่วนเกิน
  • จำนวนคละ
  • เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
  • เศษส่วนที่เท่ากัน
  • เศษส่วนอย่างต่ำ
  • การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
  • การบวก การลบ
  • โจทย์ปัญหา

(31 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ