แบบฝึกหัด คณิต – RD-8 มุม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: มุม

  • จุด เส้นตรง รังสี และส่วนของเส้นตรง
  • มุม ส่วนประกอบของมุมและการเรียกชื่อมุม
  • มุมฉาก มุมตรง มุมแหลม มุมป้าน
  • การวัดขนาดของมุม และจำแนกชนิดของมุม
  • การสร้างมุม

(27 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ