แบบฝึกหัด คณิต – RD-9 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด: รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  • ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • ความยาวรอบรูป
  • พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • โจทย์ปัญหา

(20 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ