แบบฝึกหัด คณิต – RE-2 ทศนิยม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ทศนิยม

  • การเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100 หรือ 1000 ในรูปทศนิยม
  • การหาค่าประมาณ
  • การคูณ
  • การหาร
  • โจทย์ปัญหา

(20 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ