แบบฝึกหัด คณิต – RE-8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5                              หลักสูตร:  หลัก 2560

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

  • ปริซึม
  • ปริมาตรและความจุ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
  • โจทย์ปัญหา

(17 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ