แบบฝึกหัด คณิต – A-10 การนับ 21 ถึง 100

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับ 21 ถึง 100

 • จำนวนนับ 10, 20, 30, …, 100
 • การเลขเลขอารบิก และเลขไทย
 • จำนวนนับ 21 ถึง 100
 • การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 • ค่าของเลขโดดใน หลักสิบ หลักหน่วย
 • จำนวนนับจาก 1 ถึง 100
 • การเปรียบเทียบจำนวน
 • การเรียงลำดับจำนวน
 • นับเพิ่มที่ละ 1 ที่ละ 2
 • นับลดที่ละ 1
 • แบบรูปของจำนวน

(30หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ