แบบฝึกหัด คณิต – A-13 การบวกและการลบจำนวนนับที่ไม่เกิน 100

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวกและการลบจำนวนที่ไม่เกิน 100

  • การบวก จำนวนสองหลัก กับ จำนวนหนึ่งหลัก (ไม่มีหารทด)
  • การบวก จำนวนสองหลัก กับ จำนวนสองหลัก (ไม่มีการทด)
  • โจทย์ปัญหาการบวก
  • การลบ จำนวนสองหลัก กับ จำนวนหนึ่งหลัก (ไม่มีการกระจาย)
  • การลบ จำนวนสองหลัก กับ จำนวนสองหลัก (ไม่มีการกระจาย)
  • โจทย์ปัญหาการลบ

(29หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ