แบบฝึกหัด คณิต – A-4 การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

  • การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
  • ประโยคสัญลักษณ์การลบ
  • การเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยใช้เส้นจำนวน
  • ศูนย์กับการลบ
  • การเปรียบเทียบจำนวน
  • โจทย์ปัญหา

(28หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ