แบบฝึกหัด คณิต – A-7 การวัดความยาว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การวัดความยาว

  • การเปรียบเทียบความยาว
  • การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตราฐาน
  • การบอกความยาวที่ไม่ใช่หน่วยมาตราฐาน

(16หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ