แบบฝึกหัด คณิต – AD-3 การบวกและการลบจำนวนที่มีตัวตั้งและผลลัพท์ไม่เกิน 20

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร: เสริมคำนวณ

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวกและการลบที่มีตัวตั้งและผลลัพท์ไม่เกิน 20

  • บวกแนวตั้ง
  • บวกแนวนอน
  • ลบแนวตั้ง
  • ลบแนวนอน
  • การบวกที่ไม่มีการทด
  • การบวกที่มีการทด
  • การลบที่ไม่มีการกระจาย
  • การลบที่มีการกระจาย

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ