แบบทดสอบ คณิต – AT-13 การบวกและการลบจำนวนนับที่ไม่เกิน 100

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 1                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวกและการลบจำนวนที่ไม่เกิน 100

  • การบวก จำนวนสองหลัก กับ จำนวนหนึ่งหลัก
  • การบวก จำนวนสองหลัก กับ จำนวนสองหลัก
  • โจทย์ปัญหาการบวก
  • การลบ จำนวนสองหลัก กับ จำนวนหนึ่งหลัก
  • การลบ จำนวนสองหลัก กับ จำนวนสองหลัก
  • โจทย์ปัญหาการลบ

(5หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ