แบบฝึกหัด คณิต – B-2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 100

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวกและลบจำนวนนับไม่เกิน 100

  • ทบทวน
  • การบวกกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100 โดยมีการทด
  • การสลับที่การบวก
  • การบวกจำนวนสามจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100
  • การกระจายจำนวนจากหลักสิบไปหลักหน่วย
  • การลบที่มีการกระจาย
  • โจทย์ปัญหาการบวก
  • โจทย์ปัญหาการลบ

(24 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ