แบบฝึกหัด คณิต – B-6 การคูณ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 2                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การคูณ

  • การบวกและการคูณ
  • การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก
  • การสลับที่การคูณ
  • การหาผลคูณของ 0 กับจำนวนใดๆ
  • การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลัก กับ 10, 20, …, 90
  • การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ จำนวนสองหลัก โดยไม่มีการทด
  • การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับ จำนวนสองหลัก โดยมีการทด
  • โจทย์ปัญหา

(24 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ