แบบฝึกหัด คณิต – C-1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: จำนวนนับไม่เกิน 100,000

  • จำนวนนับไม่เกิน 100,000
  • ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก และการเขียนในรูปกระจาย
  • การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 100,000
  • การเรียงลำดับจำนวน
  • แบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวน

(24 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ