แบบฝึกหัด คณิต – CD-1-1 การบวก ลบ จำนวนสี่หลักกับสี่หลัก (1)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  เสริมคำนวณ

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวก ลบ จำนวนสี่หลักกับสี่หลัก (1)

  • การบวกจำนวนสี่หลักกับจำนวนสี่หลัก
  • การลบจำนวนสี่หลักกับสี่หลักโดยที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (ไม่มีการกระจาย)
  • การลบจำนวนสี่หลักกับสี่หลักโดยที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (มีการกระจาย)

(8 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ