แบบฝึกหัด คณิต – CM-3-1 ตรวจสอบ การหารลงตัว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  คิดในใจ

เนื้อหาแบบฝึกหัด: ตรวจยอบ การหารลงตัว

  • ตรวจสอบ การหารด้วย 2 ลงตัว
  • ตรวจสอบ การหารด้วย 3 ลงตัว
  • ตรวจสอบ การหารด้วย 4 ลงตัว
  • ตรวจสอบ การหารด้วย 5 ลงตัว
  • ตรวจสอบ การหารด้วย 6 ลงตัว
  • ทบทวนการหารลงตัว

(6 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ