แบบทดสอบ คณิต – CT-3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 3                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: แผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง

  • การอ่านแผนภูมิรูปภาพ
  • การวาดแผนภูมิรูปภาพ
  • การอ่านแผนภูมิแท่ง
  • การเขียนแผนภูมิแท่ง

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ