แบบฝึกหัด คณิต – D-10 เศษส่วน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: เศษส่วน

  • ความหมาย การเขียน และการอ่านเศษส่วน
  • การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  • การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  • การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
  • โจทย์ปัญหาเศษส่วน

(22 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ