แบบฝึกหัด คณิต – D-3 เรขาคณิต

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: เรขาคณิต

  • ทบทวนเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง
  • มุม
  • การวัดขนาดของมุม
  • ชนิดของมุม
  • รูปสี่เหลี่ยมมุทฉาก
  • เส้นทแยงมุม
  • เส้นขนาน
  • วงกลม
  • แกนสมมาตร
  • แบบของรูปเรขาคณิตและรูปแบบอื่นๆ

(38 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ