แบบฝึกหัด คณิต – D-7-2 การชั่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การชั่ง

  • หน่วยมาตรฐานการชั่ง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการชั่ง
  • การเลือกหน่วยการชั่งที่เหมาะสม
  • วิธีการเปลี่ยนหน่วย
  • การคาดคะเนน้ำหนัก
  • โจทย์ปัญหาการชั่ง
  • การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

(14 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ