แบบฝึกหัด คณิต – D-7-3 การตวง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การตวง

  • หน่วยมาตรฐานการตวง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างการตวง
  • การเลือกหน่วยการตวงที่เหมาะสม
  • ความจุของภาชนะ
  • การคาดคะเนปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ
  • การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตวง
  • โจทย์ปัญหาการตวง

(20 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ