แบบฝึกหัด คณิต – DM-3-1 สูตรลัดการคูณ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  คิดในใจ

เนื้อหาแบบฝึกหัด: สูตรลัดการคูณ

  • การคูณเลขสองหลักดัวย 11
  • การคูณเลขสามหลักด้วย 11
  • การคูณเลขสี่หลักด้วย 11
  • การคูณ ตัวเลขแรกเหมือนกัน ตัวหลังรวมเป็น 10
  • การคูณ ที่มีเลขโดดตัวแรกเหมือนกัน
  • การคูณ ตัวสุกท้ายเหมือนกัน ตัวแรกรวมกันเป็น 10

(6 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ