แบบทดสอบ คณิต – DT- 9 เงิน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  เงิน

  • การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน
  • การแลกเงิน
  • การเปรียบเทียบจำนวนเงิน
  • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน
  • บันทึกรายรับรายจ่าย

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ