แบบฝึกหัด คณิต – DX-2 โจทย์ปัญหาบวก ลบ คูณ หาร ระคน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 4                               หลักสูตร:  เสริมโจทย์

เนื้อหาแบบฝึกหัด: โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน

  • โจทย์ปัญหาการบวก ลบ จำนวนสามจำนวน
  • โจทย์ปัญหาการคูณ หาร ตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
  • โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
  • เขียนประโยคสัญลักษณ์
  • ขั้นตอนการแสดงวิธีหาคำตอบ

(9 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ