แบบฝึกหัด คณิต – E-8 ทศนิยม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด: ทศนิยม

  • ทบทวนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
  • ทศนิยมสองตำแหน่ง
  • ค่าประจำหลักของทศนิยม
  • การเขียนทศนิยมในรูปของการกระจาย
  • การเปรียบเทียบทศนิยม
  • ทศนิยมกับเศษส่วน
  • โจทย์ปัญหา

(20 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ