แบบฝึกหัด คณิต – EP-5 เปอร์เซ็นต์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5                              หลักสูตร:  แผนภาพ

เนื้อหาแบบฝึกหัด: เปอร์เซ็นต์

  • โจทย์ปัญหาเปอร์เซ็นต์
  • วิธีหาคำตอบโดยใช้แผนภาพ
  • ขั้นตอนในการหาคำตอบโดยใช้แผนภาพ

(15 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ