แบบทดสอบ คณิต – ET-9 การบวก ลบและคูณทศนิยม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 5                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด: การบวก ลบ คูณทศนิยม

  • การบวกทศนิยม
  • สมบัติของการบวกทศนิยม
  • การลบทศนิยม
  • การคูณทศนิยม (การคูณทศนิยมด้วยจำนวนนับ)
  • การคูณทศนิยม (การคูณทศนิยมด้วยทศนิยม)
  • การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม
  • โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณระคนของทศนิยม
  • แบบรูปของทศนิยม

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ