แบบฝึกหัด คณิต – F-10 ทศนิยม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                              หลักสูตร:  หลัก

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  ทศนิยม

  • ทบทวนทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
  • ทศนิยมสามตำแหน่ง
  • ค่าประจำหลักของทศนิยม
  • การเขียนทศนิยมในรูปของการกระจาย
  • การเปรียบเทียบทศนิยม
  • ทศนิยมกับเศษส่วน
  • การประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยม

(33 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ