แบบทดสอบ คณิต – FT-13 รูปสี่เหลี่ยม

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  รูปสี่เหลี่ยม

  • ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม
  • ลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
  • การสร้างรูปสี่เหลี่ยม
  • ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
  • พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
  • การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม
  • โจทย์ปัญหา

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ