แบบทดสอบ คณิต – FT-16 รูปเรขาคณิตสามมิติ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

ขออภัยค่ะ อนุญาตเฉพาะสมาชิกตามแพ็กเกจที่สมัครไว้เท่านั้น

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ


วิชา: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษาปีที่ 6                              หลักสูตร:  Post Test

เนื้อหาแบบฝึกหัด:  รูปเรขาคณิตสามมิติ

  • รูปเรขาคณิตสามมิติ
  • รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
  • ลูกบาศก์ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

(5 หน้า)


ตัวอย่าง บางส่วน

 


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฉบับเต็ม (พร้อมเฉลย)

สมัครสมาชิก/อัพเกรด หรือ เข้าสู่ระบบ